Постови

Објављен је други број часописа "Победник"

Слика
  Изашао је из штампе други број књижевног часописа "Победник", издавач је Друштво књижевника Београда. Уредништво часописа: Анка Станојчић, Слађана Белко, Славица Милосављевић, Милутин Ђуричковић, Раде Кокић, Васа Радовановић и Зоран Шкиљевић. Илустарције у овом броју: Станко Јањушевић; графика: Тања Ајтић. У овом броју су засупљени следећи аутори: Горан Матић, Срђан Лековић, Наташа Пејовић, Оливера Шестаков, Милан Ђерић, Александар Мијалковић, Душанка Вељковић, Надица Илић, Невенка Бошњак-Чолић, Момчило Дедић, Добривоје Лазаревић, Тања Ајтић, Срећко Алексић. Уредништво се захваљује свим ауторима који су послали прилоге за други број "Победника". Представљање часопса је одржано 5. марта  ове године у библиотеци "Ђође Јовановић" у Змај Јовиној број 3. у Београду.

Изашао је из штампе први број часописа "Победник"

Слика
  Изашао је из штампе први број књижевног часописа "Победник", издавач је Друштво књижевника Београда. Овај број су уредили: Анка Станојчић, Слађана Белко, Славица Милосавњевић, Раде Кокић, Васа Радовановић и Зоран Шкиљевић. У часопису су заступљени следећи аутори: Драгослав Бато Бабић, Ивана Карајанковић, Сенахид Незировић, Валентина Милачић, Слађана Белко, Јован Икономовски, Снежана Јовицки, Адам Пакаи, Раде Кокић, Светлана Јоксимовић, Славица Милосавњевић, Анка Станојчић, Мирко Шкиљевић, Станко Јањушевић, Милан Неђић, Сандра Ногић, и Зоран Шкиљевић. Уредништво се захваљује свим ауторима који су послали прилоге за први број "Победника". Представљање часописа одржаће се у уторак, 28. новембра са почетком у 18. часова, у библиотеци "Ђорђе Јовановић" у Београду, Змај Јовина број 1.

Представљање нових чланова Друштва књижевника Београда: Снежане Јовицки, Момчила Дедића, Милана Ђерића и Слободана Ђуровића

Слика
  Слoбoдaн Ђурoвић               Слoбoдaн Блaжoв Ђурoвић рoђeн je у Зeмуну, гдe и сaдa живи. Стeкao je диплoму грaфичкoг инжињeрa, кao студeнт гeнeрaциje. Рaдни вeк прoвeo je у „Пoлитици“, кao вишeгoдишњи лeктoр. Биo je урeдник у вишe издaвaчких кућa, и зaузимao oдгoвoрнa мeстa у вишe културних институциja. Идejни je пoкрeтaч и oргaнизaтoр вeћeг брoja културних мaнифeстaциja, клубoвa, чaсoписa, мeнтoрских прojeкaтa, и имao je зaпaжeну сaмoстaлну излoжбу сликa у гaлeриjи “Пoлитикe” 2004. гoдинe. Пишe пoeзиjу, крaткe прoзнe фoрмe, aфoризмe, кoмпaрaтистичкe студиje, критику. Taкoђe, бaви сe књижeвним прeвoђeњeм с рускoг, укрajинскoг, нeмaчкoг, мaкeдoнскoг и слoвeнaчкoг. Прeвoђeн нa дeсeтaк свeтских jeзикa... Oбjaвиo je пeтнaeстaк сaмoстaлних пeсничких књигa, jeдну пoeтскe прoзe, и три aнтoлoгиje свeтскe пoeзиje. Aутoр je и oбимнe aнтoлoгиje “Крик пeсникa из сeнкe”, (2014.). Ирaнскa aмбaсaдa je 2011. гoдинe oбjaвилa њeгoв прeпeв клaсичнoг пeрсиjскoг пeсникa Aттaрa.”Гoвoр Птицa”. 2015. гoд

Dugo očekivani roman "Treptaj" Dragane Ivović Davidović izašao je iz štampe

Слика
 Dugo očekivani roman "Treptaj" Dragane Ivović Davidović izašao je iz štampe. Izdavač ovog zanimljivog romana je Drštvo književnika Beograda, urednici izdanja su Zoran Ilić i Vasa Radovanović.  Predstavljanje romana održaće se u utorak 28. marta, sa početkom u 18. časova, u biblioteci "Đorđe Jovanović" Beograd Zmaj Jovina 1.  Učestvuju: Vasa Radovanović, Rada Lotina, Zoran Škiljević i autorka. Muzička pratnja: Ilija Grande, Rada Dragutinović.     Zašto TREPTAJ Razmišljajući o naslovu svoje knjige, pale su mi na pamet reči jednog divnog duhovnog bića koji me je naučio da prvi poriv koji ide iz srca jeste onaj pravi i istinski i da tim putem idem. Moj prvi poriv bio je naziv Treptaj. Šta je život? Sve što ga čini od rođenja do smrti proleti brzo i stane u treptaj oka našeg. Sve leti brzo… smenjuju se lepi i manje lepi događaji… plovimo kroz dane i noći… godine… I tek mnogo kasno shvatimo da je možda trebalo živeti drugačije da smo to tada umeli. No sve je već prošlo

Изашао је из штампе број 22. "Београдског круга кредом"

Слика
Београдски круг кредом, број 22, март 2023. Васа Радовановић: Десет година Друштва Књижевника Београда Поезија:      Драгослав Бато Бабић: Ручак у облацима, Смеш ли остати сама  Оливера Шестаков: Хаику, Очи пса луталице, Танка - петостишје  Јагода Никачевић: Дефиниција случаја, Звезда са партера  Горан Матић: Предграђе, Анђели, Ана и јул   Ивана Миланков: Чоколадни град, Љубав, можда, Шумови и звуци, Љуте ципеле  Срђан Лековић: Са оне стране шуме, Мансарда, Хербаријум за себра   Милица Матић: ..., Тише, касно је  Александра Малушев: Две песме   Александра Стојаковић: Перпетуум мобиле за уснуле птице, Синопсис за набујале године   Миле Лисица: Двадесет мрва   Стефан Мијовић: Трговина хипнагогним халуцинацијама  Тамара Драгић: Сакриј ме, Неснађени   Марина Баровић: Крађа, Ајмо на Косанчићев Проза:   Мирјана Даниловић: Љубавни лонац                                                                                                    Славица Милосављевић: Зашто плачу кишобрани              

СТОП НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА!

Слика
Под слоганом "Стоп насиљу над женама!" одржано је поетско-прозно књижевно вече Друштва књижевника Београда.      У програму се учествовали: Раде Кокић, Надица Илић, Вера Павловић, Владанка Цветковић, Драгана Ивовић Давидовић, Слађана Белко, Гордана Русинков Марковић, Сенахид Незоровић, Љиљана Сурић Ламбић, Симо Васић, Милош Настић, Вања Парача, Јагода Никачевић, Светлана Јоксимовић, Љубомир Вујовић, Миша Лазар, Ивана Карајанковић, Слободан Ђуровић, Снежана Јовицки, Љиљана Ђурђевић Стојковић, Иван Стојковић, Добривоје Лазаревић, Ана Првуловић,  Славица Милосављевић, Мирко Шкиљевић, Станко Јањушевић, Валентина Златановић Марковић, Зоран Илић, Анка Станојчић и Зоран Шкиљевић. Београд, 7. март, 2023. Библиотека "Ђорђе Јовановић", Змај Јовина 1.    

Драга МИРЈАНА НОВОКМЕТ, збогом!

Слика
  Anka Stanojčić, UO DKB: Драга МИРЈАНА НОВОКМЕТ, збогом! Мирјана Новокмет рођена је у Београду 1958. године, а основну школу, гимназију, студентске дане и радни век професорке ликовне културе провела је на Врачару, где је проживела пола века. Онда је почела да мења место боравишта, отискујући се повремено у свет. Студирала је на више факултета, завршила једанаест семестара на Правном, а затим се посветила уметности и дипломирала на Факултету ликовних уметности у Београду. Имала је десет самосталних изложби и члан је УЛУС-а. Њен буран унутрашњи живот преламао се кроз уметност, па је кроз књижевно стваралаштво открила нова надахнућа. Објавила је девет књига поезије, од којих је њена прва књига „Изазов непознатог“ награђена у рукопису на Мајским сусретима Сцене Црњански, као и седам романа и две књиге песама за децу. Више пута су њене књиге предлагане за Награду града Београда, а објављивала је песме и прозу у више антологија и часописа. Од 2000. године члан је Удружења књижевника Србије

Промоција књиге аутора Владанке Цветковић "Нацртај ми чекање"

Слика
 Друштво књижевника Београда позива вас на промоцију књиге аутора Владанке Цветковић "Нацртај ми чекање" (Либерланд, 2022). У програму учествују Анка Станојчић, Слађана Белко, Зоран Шкиљевић, и аутор. Промоција ће се одржати у бивлиотеци "Ђорђе Јовановић" Београд, Змај Јовина 1, у уторак 20. септембра, са почетком у 18. часова.

Књижевно вече Друштва књижевника Београда

Слика
  У уторак, 13. септембра 2022, године, са почетком у 18 часова, одржаће се књижевно вече Друштва књижевника Београда, у програму ће учествовати чланови ДКБ-а и гости. Библиотека "Ђорђе Јовановић" Београд, Змај Јовина 1. Добродошли!

Изашао је број 19. часописа "Београдски круг кредом"

Слика
Изашао је из штампе брпј 19. "Београдског круга кредом". Као и претходни, и овај број садржи мноштво занимљивх прилога чланова Друштва књижевника Београда и других аутора који сарађују са часописом. У часопису су заступлљени следећи аутори: Невенка Бошњак Чолић, Владанка Цветковић, Јасмина Башић, Слађана Белко, Мирко Шкиљевић, Славица Милосављевић, Гордана Марковић Русинков, Александра Љубисављевић, Иван Петровић, Раде Кокић, Саша Миљковић, Оливера Шестаков, Данијела Милосављевић, Марија Стојиљковић Марстој, Славка Станикић; и у препеву са руског Оловере Шестаков: Владимир Бабошин, Олга Воронова и Ирина Михашина. Промоција часописа одржаће се 21. јуна у библиотеци "Ђорђе Јовановић" у Београду, ул. Змај Јовина 1.  

Изашао је број 18. "Београдског круга кредом"

Слика
Изашао је из штампе брпј 18. "Београдског круга кредом".  Као и претходни, и овај број садржи мноштво занимљивх прилога чланова Друштва књижевника Београда и других аутора који сарађују са часописом. Часопис отвара "Књижевни портрет" Анке Станојчић, следи поезија и проза одабраних аутора. У часопису су заступлљени: "Поезија": Анка Станојчић, Душан Д. Живанчевић, Душанка Вељковић, Персида Лакић Рузмарин, Надица Илић, Сашо Онеовски. "Проза": Анка Станојчић, Жарко Миленић, Срећко Алексић, Сенахид, Незировић, Мирјана Новокмет, Светлана Јоксимовић, Небојша Стојоски, Добривоје Лазаревић. Време и место промоције часописа објавићемо на нашој страници на Фејсбуку.   Анка Станојчић ТРИ ЖИВОТНА СНА   „Зашто ме зовеш да пишем, кад ја имам блог о екологији?“ „Зато што си писац“ „Kако то знаш?“ „По твојим коментарима, који говоре о твом дару за писање“. „Признајем, пишем, много прича и песама, имам и започет роман, али то нико не зна осим мене“