О ДРУШТВУДруштво Књижевника Београда – ДКБ

Друштво Књижевника Београда је удружење које има основни циљ да се бори за нови систем вредности у књижевности, као и у целокупној култури Београда и Србије, инсистирајући на праведном вредновању књижевних и уметничких дела. Сви знамо да у Србији они најбољи веома тешко долазе до својих заслужених позиција и зато ово Друштво жели да окупи баш такве, оне који могу у значајној мери обогатити уметничку сцену Београда и Србије, сврставајући их у јединствени тим – онај прави победнички. Као што смо успели у неким спортовима да се наметнемо, желимо да се и у књижевности направи праведна селекција, да се најбољима омогући презентација њиховог стваралаштва у Београду, Србији и широм света.
Оно што је особеност овог Друштва, свакако је и чињеница да у његовом раду учествују и посебне секције које се баве другим врстама уметности. Ту пре свега мислимо на музику, кантауторски рад који у својој бити има доста песничких елемената, сликарство, вајарство… На окупљањима Друштва Књижевника Београда увек учествују и еминенти сликари, скулптори, вајари, који презентују своје радове, затим музичари, кантаутори, музиком обогаћујући програм, али и режисери, глумци и др.
Оснивачи Друштва су чланови Иницијативног одбора за оснивање Друштвa и махом то су чланови Удружења Књижевника Србије, затим афирмисани књижевници који су иза себе оставили значајна дела.   Међу идејним оснивачима овог Друштва су: сада покојни Томислав Милошевић, Мирјана Новокмет, Ксенија Марковић – Шукуљевић, Васа Радовановић, Душан. Д. Живанчевић, Снежана Николић, Цвијета Јуришевић, Љубомир Вујовић, Срђан Симеуновић Сендан, Горан Тица, Биљана Котур, Живојин Ивковић, Зоран Д. Живковић, значи уметници који су иза себе оставили дубок траг у српској култури. 
Друштво је добровољна, нестраначка и непрофитабилна организација. Своју делатност Друштво обавља у области књижевности и културе.
Друштво књижевника Београда:
- унапређује и афирмише оригинално књижевно стваралаштво и културу књижевног изражавања;
- штити слободу књижевног стваралаштва и залаже се за повољан материјални и друштвени положај књижевних стваралаца и књижевног стваралаштва у Београду;
- води бригу о заштити моралних и материјалних права својих чланова;
- залаже се за културну, националну, језичку, верску, етничку толеранцију, толеранцију уверења и равноправност;
- приређује књижевне расправе, организује националне, регионалне и међународне манифестације, обележава јубилеје и значајне догађаје културе и књижевности, организује семинаре, скупове и трибине; бави се непрофитном издавачком делатношћу у циљу унапређивања и популаризације, ширења књижевности и стваралаштва уопште.
- сарађује са другим удружењима књижевних стваралаца, уметничким и културним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству.
- развија међународну културну и књижевну сарадњу.
У циљу остваривања својих задатака, Друштво може да:
- покреће и спроводи иницијативе и кампање за доношење, измене и допуне прописа у циљу унапређења заштите угрожених права књижевника;
- подстиче модернизацију институција и система у области књижевног и другог културног живота Србије;
- покреће и издаје непрофитабилна издања: часописе, листове и друге врсте књижевних и уметничких публикација у складу са законом;
- организује књижевне трибине, скупове, књижевне награде, културну сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству и предузима одређене акције са циљем трајног обележавања успомене на поједине значајне књижевне личности и догађаје;
- организује изложбе и уметничке програме за своје чланове на непрофитној основи са циљем афирмације уметничког стваралаштва и афирмисања повезаности различитих уметничких израза и медија;
- оснива фондове и задужбине, прихвата и извршава легате.
Овлашћено лице – извршни директор Друштва Књижевника Београда, је Зоран Илић. 

У Београду, дана 26.12.2012. године2 коментара: