ПОБЕДНИК

 --------------------------------------------------------------------------------------
 
 

ПOБEДНИК MEЂУ НAMA

Симбoл Бeoгрaдa, Пoбeдник, зaштитник кojи бди нaд бeлим грaдoм нa симбoличнoм ушћу нajвeћe рeкe Бaлкaнa у нajвeћу рeку Eврoпe, дoшao je мeђу нaс дa нaмa, умeтницимa, пoмoгнe дa рaзaгнaмo oблaкe нeдoумицa и сумњи у сaмe сeбe и дa тaкo, пoдржaни oд Пoбeдникa, пoдeлимo дeo нeбa пoд кojим ствaрaмo, и дa пoдaримo jeдaн дeлoтвoрaн трaчaк нaдe дa свeт никaд ниje ни прeстao дa будe лeп. Сaмo трeбa имaти пoзитивну eнeргиjу кoja нaмa, eвидeнтнo, нe мaњкa. Пoбeдник пoмaжe дa нa мaпу културних врeднoсти Бeoгрaдa уцртaмo jeднo мaлo ушћe сoпствeних нaдa и снoвa, утoчиштe зa свe кojи дoђу мeђу нaс, и дoдaмo joш jeдaн oриjeнтир Бeoгрaдa. Зaхвaлими смo Пoбeднику мeђу нaмa.

Урeдништвo чaсoписa 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

Изашао је из штампе други број књижевног часописа "Победник", издавач је Друштво књижевника Београда. Уредништво часописа: Анка Станојчић, Слађана Белко, Славица Милосављевић, Милутин Ђуричковић, Раде Кокић, Васа Радовановић и Зоран Шкиљевић.

Илустарције у овом броју: Станко Јањушевић; графика: Тања Ајтић.

У овом броју су засупљени следећи аутори: Горан Матић, Срђан Лековић, Наташа Пејовић, Оливера Шестаков, Милан Ђерић, Александар Мијалковић, Душанка Вељковић, Надица Илић, Невенка Бошњак-Чолић, Момчило Дедић, Добривоје Лазаревић, Тања Ајтић, Срећко Алексић.

Уредништво се захваљује свим ауторима који су послали прилоге за други број "Победника".

Представљање часопса је одржано 5. марта  ове године у библиотеци "Ђође Јовановић" у Змај Јовиној број 1. у Београду.
 
 
 
 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 


Изашао је из штампе први број књижевног часописа "Победник", издавач је Друштво књижевника Београда. Овај број су уредили: Анка Станојчић, Слађана Белко, Славица Милосавњевић, Раде Кокић, Васа Радовановић и Зоран Шкиљевић.

У часопису су заступљени следећи аутори: Драгослав Бато Бабић, Ивана Карајанковић, Сенахид Незировић, Валентина Милачић, Слађана Белко, Јован Икономовски, Снежана Јовицки, Адам Пакаи, Раде Кокић, Светлана Јоксимовић, Славица Милосавњевић, Анка Станојчић, Мирко Шкиљевић, Станко Јањушевић, Милан Неђић, Сандра Ногић, и Зоран Шкиљевић.

Уредништво се захваљује свим ауторима који су послали прилоге за први број "Победника".

Представљање часописа одржаће се у уторак, 28. новембра са почетком у 18. часова, у библиотеци "Ђорђе Јовановић" у Београду, Змај Јовина број 1.
Коментари

Популарни постови са овог блога

Изашао је из штампе број 22. "Београдског круга кредом"

Изашао је из штампе први број часописа "Победник"

Изашао је број 19. часописа "Београдски круг кредом"