Изашао је "Београдски круг кредом" број 12.

 


"Београдски круг кредом" број 12.

(Септембар 2020)

 

Проза:

Слађана Белко, 

Анка Станојчић, 

Светлана Јоксимовић, 

Срећко Алексић, 

Данило Ђоковић, 

Александра Љубисављевић

 

Реч критике:

Миодраг Радовић
Коментари