БЕОГРАДСКИ КРУГ КРЕДОМ


 
 
CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd.
БЕОГРАДСКИ круг кредом : лист Друштва kњижевника Београда / главни и одговорни уредник Зоран Илић. - Год. 1, бр. 1 (мај 2018) . Београд: Друштво kњижевника Београда, 2018-  (Младеновац : Пресинг). - 29 x 11 cm.
ISSN 2620-0236 = Београдски круг кредом
COBISS.SR-ID 264014348
  
 
 
 Barcode Generator TEC-IT              TEC-IT Barcode Software        TEC-IT Barcode Generator    
____________________________________________________________________
 

"Београдски круг кредом" је часопис Друштва књижевника Београда. 

На страницама овог часописа сви чланови ДКБ имају шансу да се искажу на адекватан начин. Као круг кредом, свако може да остави свој траг у времену. Излажење првог броја промовисали смо 15.5.2018.

Часопис излази четири пута годишње. 

Прилоге за часопис слати на адресу:  bgkrugkredom@gmail.com

Уредништво:


 
───────────────────────
 БКК број 22 (март 2023)
 
 

 
Поезија:
Драгослав Бато Бабић,
Оливера Шестаков,
Јагода Никачевић, 
Горан Матић,
Ивана Миланков,
Срђан Лековић,
Милица Матић,
Александра Стојаковић,
Миле Лисица,
Стефан Мијовћ,
Тамара Драгић,
Марина Баровић, 
 
  Проза:
Мирјана Даниловић,
Славица Милосављевић,
Надица Илић, 
Раде Кокић,
Саша Скалушевић Скала,
Добривоје Лазаревић,
Срећко Алексић,
 Ксенија Леверде,
Иван Стојковић,
Јана Спасојевић.
 
Нове књиге:
Славица Милосављевић "Одавде до Зоолошког врта"
Приказ: Невенка Бошњак Чолић

Музика:
Слађана Белко

Фељтон:
Душан Опачић
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 21 (децембар 2022)
 
  

 
Поезија:
 Љубомир Вујовић,
Александра Вујисић,
Славка Станикић,
Срећко Алексић, 
Љиљана Ђурђевић Стојковић,
Светлана Живанчевић Јагодић,
Петроније Перо Шимшић.
 
  Проза:
Љубомир Вујовић,
Слађана Белко,
Светлана Јоксимовић,
Зоран Шкиљевић.
 
Афоризми:
Миша Лазар,
Добривоје Лазаревић.

IN MEMORIAM
Мирјана Новокмет

Нове књиге:
Владанка Цветковић "Нацртај ми чекање"
Приказ: Мирко Шкиљевић
 

 
───────────────────────
 БКК број 20 (септембар 2022)
 
  

 
Поезија:
Мирјана Даниловић
 Милена Лутовац,
Добривоје Лазаревић,
Светлана Јоксимовић,
Надица Илић,
Небојша Стојоски,
Теодора Вранеш,
Андрија Вујачић Расточки.

 
  Проза:
 Мирјана Даниловић,
 Милена Лутовац,
Владанка Цветковић,
Анка Станојчић,
Зоран Илић,
Данијела Милосављевић.
 
Драма:
Сандра Ногић

Нове књиге:
Марко Антић "Ђаво и друге наше животне приче
Приказ: Зоран Илић
 

 
───────────────────────
 БКК број 19 (јун 2022)
 
   

 
 
Поезија:
Невенка Бошњак Чолић,
Јасмина Башић, 
Гордана Марковић Русинков,
Иван Петровић,
 Владанка Цветковић,
Славица Станикић.
 
 
  Проза:
Невенка Бошњак Чолић,
Јасмина Башић,
Слађана Белко,
Мирко Шкиљевић,
Славица Милосављевић,
Александра Љубисављевић,
Раде Кокић,
Саша Миљковић,
Марија Стојиљковић Марстој.
 
  Преведена поезија:
Владимир Бабошин,
Олга Воронова,
Ирина Михашина.
Превод са руског: Оливера Шестаков.

IN MEMORIAM
Персида Лакић Рузмарин
 
Нове књиге:
Александар Танурџић "Уста ми пуна вишања"
Приказ: Данијела Милосављевић 
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 18 (март 2022)
 
 
 Поезија:
Анка Станојчић,
Душан Д. Живанчевић,
Душанка Вељковић,
Персида Лакић Рузмарин,
Надица Илић,
Сашо Онеовски.
 
 Проза:
Анка Станојчић,
Жарко Миленић,
Срећко Алексић,
Сенахид, Незировић,
Мирјана Новокмет,
Светлана Јоксимовић,
Небојша Стојоски,
Добривоје Лазаревић.
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 17 (децембар 2021)
 

 Поезија:
Раде Кокић,
Љубомир О. Вујовић, 
Славка Жакула Станикић,
Гордана Ћојић Аврамовић,
Миша Лазар.
 
 Проза:
Раде Кокић,
Невенка Бошњак-Чолић,
Данијела Милосављевић,
Александра Љубисављевић,
Миша Лазар.
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 16 (септембар 2021)
 
 Поезија:
Иван Петровић, 
Вера Павловић,
Душан Д. Живачевић,
Срећко Алексић,
Андрија Вујачић Расточки,
Јелена Адсенов,
Небојша Стојоски,
Марко Поропатић.
 
 Проза:
Иван Петровић,
Милош Настић,
Славица Милосављевић.
 
 Реч критике:
Зоран Илић,
Зоран Шкиљевић,
Светлана Јоксимовић.
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 15 (јун 2021)
 

 Поезија:
Слађана Белко,
Љубомор О. Вујовић,
Владимир Вања Јововић,
Сандра Ногић,
Анка Станојчић,
Славен Требовац,
Славка Станикић,
Вјера Раичевић,
Марија Стојиљковић Марстој.

Преведена поезија:
Ирина Романовна Михашина (превела: Оливера Шестаков), 
Владимир Бабошин (превела: Оливера Шестаков),
 
 Проза: 
Слађана Белко,
Срђан Симеуновић Сендан,
Мирко Шкиљевић.
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 14 (март 2021)
 
 
Поезија:
Анка Станојчић, 
Душан Живанчевић,
Иван Деспотовић,
Персида Лакић Рузмарин, 
Надица Илић, 
Симо Васић,
Вјера Гаровић,
Иван М. Петровић,
Небојша Стојоски,
Денис Дарабашић.

Проза:
Зоран Илић, 
Срећко Алексић, 
Душанка Вељковић, 
Светлана Јоксимовић.

Реч критике:
Др Милутин Ђуричковић

 Афоризми:
Петроније Шимшић

 In memoriam:
Миливоје Јозић
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 13 (децембар 2020)
 
Поезија:
Оливера Шестаков, 
Мирјана Новокмет, 
Гордана Русинков Марковић, 
Невенка Бошњак Чолић, 
Јадранка Ћулум,

Проза:
Невенка Бошњак Чолић

Реч критике:
Оливера Шестаков
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 12 (септембар 2020)
 
 Проза:
Слађана Белко, 
Анка Станојчић, 
Светлана Јоксимовић, 
Срећко Алексић
 Данило Ђоковић, 
Александар Љубисављевић
 
Реч критике:
 
Миодраг Радовић,
───────────────────────
БКК број 11 (juн 2020)


Проза:
Вера Павловић, 
Зоран Маодуш

Поезија:
Вера Павловић, 
Оливера Шестаков, 
Зоран Маодуш, 
Марко Матић

Реч критике:
Мирјана Новокмет───────────────────────
БКК број 10 (март 2020)

Проза:
Зоран Шкиљевић, 
Слађана Белко, 
Мирко Шкиљевић, 
Анка Станојчић, 
Зоран Илић.

Поезија:
Милош Настић, 
Љубомир Вујовић, 
Душан Живанчевић, 
Сандра Ногић, 
Симо Васић.

Реч критике:
Иван Деспотовић, 
Васа Радовановић.
                                                          
                                               
───────────────────
БКК број 9 (децембар 2019)


Проза:
Срећко Алексић, 
Слађана Белко, 
Светлана Јоксимовић, 
Станко Јањушевић, 
Зорица Зоја Младеновић.

Поезија:
Срећко Алексић, 
Оливера Шестаков, 
Слађана Белко, 
Никола Благојевић.

───────────────────
БКК број 8 (септембар 2019)

 
Проза:
Миша Лазар.

Поезија:
Миша Лазар, Др Миодраг Игњатовић, 
Зорица Милосављевић Зора, Радослав Јовић.

───────────────────
 БКК број 7 (јун 2019)

Проза:
Зоран Шкиљевић, 
Милош Настић, 
Славица Милосављевић.

Поезија:
Гордана Ћулибрк, 
Васа Радовановић, 
Душан Т. Живанчевић, 
Предраг Бањеглав, 
Нада Костић, Вјера Раичевић, 
Драгана Коларик Бауер.

 ───────────────────
  БКК број 6 (април 2019)

Проза:
Анка Станијчић,   
Станко Јањушевић, 
Мирјана Хниличка, 
Јелена Брењо, 
Александар Васовић.

Поезија: 
Љубомир Вујовић,  
Иван М. Петровић, 
Јелица Данковић,  
Петроније Перо Шимшић.

─────────────────
БКК број 5 (фебруар 2019)

Проза:
Мирјана Даниловић,
 Слађана Белко,
Давид Кецман Дако.

Поезија: 
Нирјана Даниловић, 
Слађана Белко, 
Симо Васић, 
Благица Антић, 
Слободан Станковић, 
Сандра Ногић, 
Бранкица Јовановић

───────────────────
БКК број 4 (децембар 2018)

Проза:
Душанка Дука Вељковић, 
Мирко Шкиљевић, 
Невенка Бошљак - Чолић, 
Вера Павловић

Поезија:
Оливера Шестаков, 
Далибор Максимовић, 
Драгана Коларик Бауер

───────────────────
БКК број 3 (септембар 2018)

Проза:
Срећко Алексић, 
Тања Пајић, Јагода Никачевић

Поезија:
Душан Т. Живанчевић,
Вера Павловић, Симо Васић,
Срећко Алексић, 
Јованка Николић.
Реч критике:
Марина Ђенадић, Ласло Парацки,
Оливера Дамјановић, Иван Деспотовић.

───────────────
БКК број 2 (јун 2018)

Проза:
Јелена Брењо, 
Мирјана Хниличка.

Поезија:
Љубомир Вујовић,
Милош Настић, 
Предраг Дугалић,
Иван Деспотовић,
Марко Антић.

Реч критике:
Зоран Илић.

 ───────────────────
 БКК број 1 (мај 2018)

Проза:
Иван М. Петровић, 
Слађана Белко, 
Станко Јањушевић, 
Јамина Башић.

Поезија:
Анка Станојчић, 
Душанка Дука Вељковић, 
Јасмина Башић.

Интервју:
Срђан Симеуновић Сендан.

Реч критике:
Љиљана Пантелић Новаковић, 

 

Коментари

Популарни постови са овог блога

Објављен је други број часописа "Победник"

"Београдски круг кредом" број 10

Beogradski krug kredom u Društvu književnika Beograda

Nova knjiga Srđana Simeunovića Sendana BALKANSKI TROUGAO