БЕОГРАДСКИ КРУГ КРЕДОМ


 
 
CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd.
БЕОГРАДСКИ круг кредом : лист Друштва kњижевника Београда / главни и одговорни уредник Зоран Илић. - Год. 1, бр. 1 (мај 2018) . Београд: Друштво kњижевника Београда, 2018-  (Младеновац : Пресинг). - 29 x 11 cm.
ISSN 2620-0236 = Београдски круг кредом
COBISS.SR-ID 264014348
  
 
 
 Barcode Generator TEC-IT              TEC-IT Barcode Software        TEC-IT Barcode Generator    
____________________________________________________________________
 

"Београдски круг кредом" је часопис Друштва књижевника Београда. 

На страницама овог часописа сви чланови ДКБ имају шансу да се искажу на адекватан начин. Као круг кредом, свако може да остави свој траг у времену. Излажење првог броја промовисали смо 15.5.2018.

Часопис излази четири пута годишње. 

Прилоге за часопис слати на адресу:  bgkrugkredom@gmail.com

Уредништво:


 
───────────────────────
 БКК број 18 (март 2022)
 
 
 Поезија:
Анка Станојчић,
Душан Д. Живанчевић,
Душанка Вељковић,
Персида Лакић Рузмарин,
Надица Илић,
Сашо Онеовски.
 
 Проза:
Анка Станојчић,
Жарко Миленић,
Срећко Алексић,
Сенахид, Незировић,
Мирјана Новокмет,
Светлана Јоксимовић,
Небојша Стојоски,
Добривоје Лазаревић.
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 17 (децембар 2021)
 

 Поезија:
Раде Кокић,
Љубомир О. Вујовић, 
Славка Жакула Станикић,
Гордана Ћојић Аврамовић,
Миша Лазар.
 
 Проза:
Раде Кокић,
Невенка Бошњак-Чолић,
Данијела Милосављевић,
Александра Љубисављевић,
Миша Лазар.
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 16 (септембар 2021)
 
 Поезија:
Иван Петровић, 
Вера Павловић,
Душан Д. Живачевић,
Срећко Алексић,
Андрија Вујачић Расточки,
Јелена Адсенов,
Небојша Стојоски,
Марко Поропатић.
 
 Проза:
Ибан Петровић,
Милош Настић,
Славица Милосављевић.
 
 Реч критике:
Зоран Илић,
Зоран Шкиљевић,
Светлана Јоксимовић.
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 15 (јун 2021)
 

 Поезија:
Слађана Белко,
Љубомор О. Вујовић,
Владимир Вања Јововић,
Сандра Ногић,
Анка Станојчић,
Славен Требовац,
Славка Станикић,
Вјера Раичевић,
Марија Стојиљковић Марстој.

Преведена поезија:
Ирина Романовна Михашина (превела: Оливера Шестаков), 
Владимир Бабошин (превела: Оливера Шестаков),
 
 Проза: 
Слађана Белко,
Срђан Симеуновић Сендан,
Мирко Шкиљевић.
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 14 (март 2021)
 
 
Поезија:
Анка Станојчић, 
Душан Живанчевић,
Иван Деспотовић,
Персида Лакић Рузмарин, 
Надица Илић, 
Симо Васић,
Вјера Гаровић,
Иван М. Петровић,
Небојша Стојоски,
Денис Дарабашић.

Проза:
Зоран Илић, 
Срећко Алексић, 
Душанка Вељковић, 
Светлана Јоксимовић.

Реч критике:
Др Милутин Ђуричковић

 Афоризми:
Петроније Шимшић

 In memoriam:
Миливоје Јозић
 
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 13 (децембар 2020)
 
Поезија:
Оливера Шестаков, 
Мирјана Новокмет, 
Гордана Русинков Марковић, 
Невенка Бошњак Чолић, 
Јадранка Ћулум,

Проза:
Невенка Бошњак Чолић

Реч критике:
Оливера Шестаков
 
 
 
───────────────────────
 БКК број 12 (септембар 2020)
 
 Проза:
Слађана Белко, 
Анка Станојчић, 
Светлана Јоксимовић, 
Срећко Алексић
 Данило Ђоковић, 
Александар Љубисављевић
 
Реч критике:
 
Миодраг Радовић,
───────────────────────
БКК број 11 (juн 2020)


Проза:
Вера Павловић, 
Зоран Маодуш

Поезија:
Вера Павловић, 
Оливера Шестаков, 
Зоран Маодуш, 
Марко Матић

Реч критике:
Мирјана Новокмет───────────────────────
БКК број 10 (март 2020)

Проза:
Зоран Шкиљевић, 
Слађана Белко, 
Мирко Шкиљевић, 
Анка Станојчић, 
Зоран Илић.

Поезија:
Милош Настић, 
Љубомир Вујовић, 
Душан Живанчевић, 
Сандра Ногић, 
Симо Васић.

Реч критике:
Иван Деспотовић, 
Васа Радовановић.
                                                          
                                               
───────────────────
БКК број 9 (децембар 2019)


Проза:
Срећко Алексић, 
Слађана Белко, 
Светлана Јоксимовић, 
Станко Јањушевић, 
Зорица Зоја Младеновић.

Поезија:
Срећко Алексић, 
Оливера Шестаков, 
Слађана Белко, 
Никола Благојевић.

───────────────────
БКК број 8 (септембар 2019)

 
Проза:
Миша Лазар.

Поезија:
Миша Лазар, Др Миодраг Игњатовић, 
Зорица Милосављевић Зора, Радослав Јовић.

───────────────────
 БКК број 7 (јун 2019)

Проза:
Зоран Шкиљевић, 
Милош Настић, 
Славица Милосављевић.

Поезија:
Гордана Ћулибрк, 
Васа Радовановић, 
Душан Т. Живанчевић, 
Предраг Бањеглав, 
Нада Костић, Вјера Раичевић, 
Драгана Коларик Бауер.

 ───────────────────
  БКК број 6 (април 2019)

Проза:
Анка Станијчић,   
Станко Јањушевић, 
Мирјана Хниличка, 
Јелена Брењо, 
Александар Васовић.

Поезија: 
Љубомир Вујовић,  
Иван М. Петровић, 
Јелица Данковић,  
Петроније Перо Шимшић.

─────────────────
БКК број 5 (фебруар 2019)

Проза:
Мирјана Даниловић,
 Слађана Белко,
Давид Кецман Дако.

Поезија: 
Нирјана Даниловић, 
Слађана Белко, 
Симо Васић, 
Благица Антић, 
Слободан Станковић, 
Сандра Ногић, 
Бранкица Јовановић

───────────────────
БКК број 4 (децембар 2018)

Проза:
Душанка Дука Вељковић, 
Мирко Шкиљевић, 
Невенка Бошљак - Чолић, 
Вера Павловић

Поезија:
Оливера Шестаков, 
Далибор Максимовић, 
Драгана Коларик Бауер

───────────────────
БКК број 3 (септембар 2018)

Проза:
Срећко Алексић, 
Тања Пајић, Јагода Никачевић

Поезија:
Душан Т. Живанчевић,
Вера Павловић, Симо Васић,
Срећко Алексић, 
Јованка Николић.
Реч критике:
Марина Ђенадић, Ласло Парацки,
Оливера Дамјановић, Иван Деспотовић.

───────────────
БКК број 2 (јун 2018)

Проза:
Јелена Брењо, 
Мирјана Хниличка.

Поезија:
Љубомир Вујовић,
Милош Настић, 
Предраг Дугалић,
Иван Деспотовић,
Марко Антић.

Реч критике:
Зоран Илић.

 ───────────────────
 БКК број 1 (мај 2018)

Проза:
Иван М. Петровић, 
Слађана Белко, 
Станко Јањушевић, 
Јамина Башић.

Поезија:
Анка Станојчић, 
Душанка Дука Вељковић, 
Јасмина Башић.

Интервју:
Срђан Симеуновић Сендан.

Реч критике:
Љиљана Пантелић Новаковић, 

 

Коментари

Популарни постови са овог блога

Predstvaljamo Vam članove DKB: Vera Pavlović

Драга МИРЈАНА НОВОКМЕТ, збогом!