БЕОГРАДСКИ КРУГ КРЕДОМ


CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd.
БЕОГРАДСКИ круг кредом : лист Друштва kњижевника Београда / главни и одговорни уредник Зоран Илић. - Год. 1, бр. 1 (мај 2018) . Београд: Друштво kњижевника Београда, 2018-  (Младеновац : Пресинг). - 29 x 11 cm.
ISSN 2620-0236 = Београдски круг кредом
COBISS.SR-ID 264014348

Barcode Generator TEC-IT

"Београдски круг кредом" је други часопис Друштва књижевника Београда. У њему и часопису "Београдске балканске вертикале" сви чланови ДКБ имају шансу да се искажу на адекватан начин. Као круг кредом, свако може да остави свој траг у времену.

Излажење првог броја промовисали смо 15.5.2018.

Уредништво:

───────────────────────
БКК број 11 (juн 2020)


Проза:
Вера Павловић, Зоран Маодуш

Поезија:
Вера Павловић, Оливера Шестаков, Зоран Маодуш, Марко Матић

Реч критике:
Мирјана Новокмет───────────────────────
БКК број 10 (март 2020)

Проза:
Зоран Шкиљевић, Слађана Белко, Мирко Шкиљевић, 
Анка Станојчић, Зоран Илић.

Поезија:
Милош Настић, Љубомир Вујовић, Душан Живанчевић, 
Сандра Ногић, Симо Васић.

Реч критике:
Иван Деспотовић, Васа Радовановић.
                                                          
                                               
───────────────────
БКК број 9 (децембар 2019)


Проза:
Срећко Алексић, 
Слађана Белко, 
Светлана Јоксимовић, 
Станко Јањушевић, 
Зорица Зоја Младеновић.

Поезија:
Срећко Алексић, 
Оливера Шестаков, 
Слађана Белко, 
Никола Благојевић.

───────────────────
БКК број 8 (септембар 2019)

 
Проза:
Миша Лазар.

Поезија:
Миша Лазар, Др Миодраг Игњатовић, 
Зорица Милосављевић Зора, Радослав Јовић.

───────────────────
 БКК број 7 (јун 2019)

Проза:
Зоран Шкињевић, 
Милош Настић, 
Славица Милосављевић.

Поезија:
Гордана Ћулибрк, 
Васа Радовановић, 
Душан Т. Живанчевић, 
Предраг Бањеглав, 
Нада Костић, Вјера Раичевић, 
Драгана Коларик Бауер.

 ───────────────────
  БКК број 6 (април 2019)

Проза:
Анка Станијчић,   
Станко Јањушевић, 
Мирјана Хниличка, 
Јелена Брењо, 
Александар Васовић.

Поезија: 
Љубомир Вујовић,  
Иван М. Петровић, 
Јелица Данковић,  
Петроније Перо Шимшић.

─────────────────
БКК број 5 (фебруар 2019)

Проза:
Мирјана Даниловић,
 Слађана Белко,
Давид Кецман Дако.

Поезија: 
Нирјана Даниловић, 
Слађана Белко, 
Симо Васић, 
Благица Антић, 
Слободан Станковић, 
Сандра Ногић, 
Бранкица Јовановић

───────────────────
БКК број 4 (децембар 2018)

Проза:
Душанка Дука Вељковић, 
Мирко Шкиљевић, 
Невенка Бошљак - Чолић, 
Вера Павловић

Поезија:
Оливера Шестаков, 
Далибор Максимовић, 
Драгана Коларик Бауер

───────────────────
БКК број 3 (септембар 2018)

Проза:
Срећко Алексић, 
Тања Пајић, Јагода Никачевић

Поезија:
Душан Т. Живанчевић,
Вера Павловић, Симо Васић,
Срећко Алексић, 
Јованка Николић.
Реч критике:
Марина Ђенадић, Ласло Парацки,
Оливера Дамјановић, Иван Деспотовић.

───────────────
БКК број 2 (јун 2018)

Проза:
Јелена Брењо, 
Мирјана Хниличка.

Поезија:
Љубомир Вујовић,
Милош Настић, 
Предраг Дугалић,
Иван Деспотовић,
Марко Антић.

Реч критике:
Зоран Илић.

 ───────────────────
 БКК број 1 (мај 2018)

Проза:
Иван М. Петровић, 
Слађана Белко, 
Станко Јањушевић, 
Јамина Башић.

Поезија:
Анка Станојчић, 
Душанка Дука Вељковић, 
Јасмина Башић.

Интервју:
Срђан Симеуновић Сендан.

Реч критике:
Љиљана Пантелић Новаковић, 

 

Коментари