КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА

Друштво књижевника Београда позива заинтересоване књижевне ствараоцe дa аплицирају за чланство у ДКБ.   
Конкурс је временски и просторно неограничен, што практично значи да конкурисати могу поред Београђана, по становању и рођењу, и сви други заинтересовани без обзира на боју коже, нацију, веру или писмо којим се служе.  
Kритеријуми за пријем, које кандидат који конкурише мора да испуни, су следећи:
1. да има бар две објављене књиге код реномираног издавача;
2. да је заступљен у штампаним и електронским књижевним часописима;
3. да је заступљен у периодици, зборницима и антологијама;
4. да је добитник књижевних награда и признања (није обавезно али је пожељно), и
5. да приложена књижевна дела задовољавају естетске и уметничке критеријуме Друштва књижевника Београда (погледати на сајту www.dkbg.tk, на страници ,,О друштву”).
Комисија за пријем нових чланова заседаће перманентно, а полугодишње ће објављивати резултате избора нових чланова у електронским медијима, као и на сајту Друштва књижевника Београда.
Своје пријаве са прилозима (биографија са обавезном библиографијом, попуњен образац конкурса за пријем, по један примерак две објављене књиге, најмање једну рецензију и по могућству нечију препоруку) можете послати на адресу:   


Библиотека „Милутин Бојић“
(за Друштво књижевника Београда)
11000 Београд,

Илије Гарашанина 5

Образац за пријем у ПДФ-у се може преузети кликом наPRISTUPNICA

Нема коментара:

Постави коментар